Bugün, kale içinde değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara evi bulunmaktadır. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar ve dik bir alanda konumlandıkları için, planları dar alanlardan en çok faydalanmayı gözeterek yapılmıştır. İki ya da üç katlı olarak ahşap, kerpiç ve tuğladan inşa edilmişlerdir. Arazi yapısının düz olmaması, alt kat planlarının da düzgün olmamasına yol açmış, ama üst katlar cumba tipindeki çıkıntılarla düzgün bir plana kavuşturulmuştur. Alt katlar kışlık olarak, kalın duvarlı ve küçük pencereli yapılmış, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve havadar yapılmıştır. Geniş saçaklar ve "Cihannüma" denilen yazlık odalar, Ankara evlerinin belirleyici özelliklerindendir. Ahşap tavan süslemelerinde geometrik kompozisyonlar kullanılmıştır.

 

 

Ankara Kalesi Evleri

AND HOTEL

Adres: İstek Sokak No: 2 İç Kale/Ankara Tel: 0312 310 23 04

 

Copyright © 2014 And Hotel